Terug..   naar de blogs.


 

  .htaccess voor Codeigniter met tevens een redirect voor https

 De file .htaccess wordt bij elk Content Management System (cms) gebruikt.

Dit geldt ook voor Codeigniter.

Deze .htaccess file heeft tevens een redirect in zich om een https verbinding af te dwingen.

 

  De uitleg van de file.

De filenaam is in feite alleen maar een extensie. Onder Windows kan dit een probleem opleveren.

Noem het bestand dan eerst "htaccess.txt" en hernoem deze later als je hem met FTP geplaatst hebt.

De file bestaat uit een aantal onderdelen.

De regels met # ervoor zijn commentaar regels. Deze werken dus niet.

 De tweede regel is ervoor om de inhoud van een directory niet te tonen als er geen index.html of index.php in staat. De inhoud van de directory blijft onzichtbaar.

De vierde regel zegt tegen de Apache webserver het versie nummer niet te tonen. Hierdoor kunnen eventuele aanvallen op een spcefieke versie van Apache voorkomen worden.

 

Het volgende blok ( mod_setenvif.c ) zegt tegen Codeigniter dat deze website een productie website is. Dat houdt in dat er geen fout meldingen getoond worden. en er zo weinig mogelijk getoond wordt van de interne werking, afgezien van de wenselijke html dan.

Bij deze file dient je "uwWebsiteNaam" te vervangen met de naam van jouw website.

 

Het laatste blok   ( mod_rewirite.c ) past de url naar behoefte aan.

Eerst kijkt hij of er een https verbinding is. Zoniet dan vervangt deze file de http met https en gaat dan ook daar heen.

 

De volgende regels zorgen ervoor dat als er "vanwijheweb.nl" ingetypt wordt, deze automatisch omgezet wordt naar "www.vanwijheweb.nl".

 

De laatste blok regels zorgt er voor dat de index.php niet meer zichtbaar is. Het bestand "index.php" werkt echter gewoon. "www.vanwijheweb.nl" en "www.vanwijheweb.nl/index.php" zijn precies hetzelfde.  Dat geldt voor "www.vanwijheweb.nl/blog" en "www.vanwijheweb.nl/index.php/blog". Deze zijn ook hetzelfde.

 

# Disallow directory listings
Options -Indexes

# Disable server signature
ServerSignature Off

<IfModule mod_setenvif.c>

	SetEnvIf Host www.uwWebsiteNaam.nl$ CI_ENV=production

</IfModule>

<IfModule mod_rewrite.c>
  
	RewriteEngine On  
	
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
  
	RewriteCond %{HTTP_HOST} ^uwWebsiteNaam.nl [NC]
	RewriteRule ^(.*)$ https://www.uwWebsiteNaam.nl/$1 [L,R=301,NC]
		
	RewriteCond $1 !^(index\.php|afbeeldingen|assets|robots\.txt)
	RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
	RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
	RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L,QSA]

</IfModule>

 

  Hoe te gebruiken?

Je plaatst de file in de zichtbare root van je website. Een vaak gebruikte naam voor deze directory is "public_html". Meestal heb ik deze file "htaccess.txt" genoemd en als ik de file met FTP geplaatst heb, hernoem ik hem naar ".htaccess".

 

  Download link

Klik hier om het script te downloaden

 Tags: codeigniter htaccess       14-12-2018Reacties:

 


Uw reactie

Uw naam.
Uw e-mail
Uw bericht
Beveiliging
Neem deze over aub.

 

Contact:

van Wijhe Web

Frederikastraat 102

7543 CW Enschede

053 - 431 78 76

06 - 511 828 79

Ontvang tips, nieuws en andere interessante feitjes
in je mailbox.

2021 * van Wijhe Web