vanWijheWeb.nl - Website Legal Disclaimer


In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Deze website is voornamelijk bestemd voor het verstrekken van informatie.

vanWijheWeb.nl besteedt veel zorg aan de creatie van deze website

Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht.

vanWijheWeb.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Vragen die betrekking hebben tot de informatie dienen gericht te worden tot vanWijheWeb.nl

vanWijheWeb.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de informatie of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

Toestemming tot het gebruik van de getoonde informatie of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Auteursrecht

De volledig website is het exclusieve eigendom van vanWijheWeb.nl.

vanWijheWeb.nl geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.


Alle rechten voorbehouden.

Kennismaken?

Heb ik je interesse gewekt? Ik ben altijd nieuwsgierig naar ondernemers en organisaties.
Het liefst duik ik gelijk in de code van je website. Of schets ik online kansen voor jouw onderneming. Maar laten we eerst eens kennismaken.
Dan laat ik je zien wat ik bedoel met een winstgevende website.

Contact:

van Wijhe Web

Frederikastraat 102

7543 CW Enschede

053 - 431 78 76

06 - 511 828 79

Ontvang tips, nieuws en andere interessante feitjes
in je mailbox.

2018 * van Wijhe Web